نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
iranfarsh.ir vipSim ایران فرش بالاترین پیشنهاد تماس
citizensright.ir vipSim حقوق شهروندی بالاترین پیشنهاد تماس
کارپینو.com vipSim اپلیکیشن تاکسیرانی بالاترین پیشنهاد تماس